วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550

อุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอนเวอร์เตอร์ (Converter)
คอนเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกลุ่มของข่าวสารซึ่งกำหนดขึ้นด้วยโปรโตคอลแบบหนึ่งไปเป็นกลุ่มของข่าวสารซึ่งใช้โปรโตคอลอีกแบบหนึ่ง และทำหน้าที่มัลติเพล็กซ์สัญญาณด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งข้อมูลระหว่างข้อมูลแบบอะซิงโครนัสและแบบซิงโครนัส เช่นอุปกรณ์ ตู้สลับสายดิจิตอล PABX

เกตเวย์ (Gateway)
เกตเวย์เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ช่วยในการสื่อสารข้อมูล หน้าที่หลักของเกตเวย์คือช่วยทำให้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายหรือมากกว่า ที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน คือลักษณะของการเชื่อมต่อ ( Connectivity ) ของเครือข่ายที่แตกต่างกัน และมีโปรโตคอลสำหรับการส่ง - รับ ข้อมูลต่างกัน

มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)
จะรับสัญญาณข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูลจากแหล่งต้นทางไปยังปลายทางในที่ๆต้องการสื่อสารข้อมูลสัญญาณข้อมูลเมื่อผ่านมัลติเพล็กซ์เซอร์จะเรียงรวม ( Multiplex ) อยู่ในสายข้อมูลเพียงสายเดียวและเมื่อสัญญาณข้อมูลทั้งหมดมาถึงเครื่องมัลติเพล็กซ์เซอร์ปลายทาง ซึ่งเรียกว่าอุปกรณ์ดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ สัญญาณก็จะถูกแยก (ดีมัลติเพล็กซ์)ออกจากกันไปตามเครื่องรับปลายทางของแต่ละช่องทางสายส่งข้อมูลที่ใช้ในการส่งข้อมูลต้องมีความจุสูงจึงจะสามารถรองรับปริมาณ ข้อมูลจำนวนมากที่ส่งผ่านมาพร้อม ๆ กันได้ สายส่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่ สายโคแอกเชียล สายไฟเบอร์ออฟติก คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นดาวเทียม


รีพีตเตอร์ (Repeater)
รีพีตเตอร์หรือเครื่องทวนสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการขาดหายของสัญญาณในกรณีที่ส่งผ่านข้อมูลระยะทางไกล ๆ รีพิตเตอร์จะทำงานอยู่ในเลเยอร์ชั้น Physical ของรูปแบบ OSI
การทำงานของรีพิตเตอร์นั้นทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเซ็กเมนต์ของสายสัญญาณเข้าจังหวะ และ
สร้างสัญญาณดิจิตอลบนสายสัญญาณขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิม แล้วส่งออก ไปที่ปลายอีกด้านหนึ่ง แต่ไม่มีความ สามารถในการแยกเยอะจราจรของข้อมูล เพียงแต่ส่งทุกบิต ในสายสัญญาณออกไปอีกฝั่งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นแพ็คเก็จที่ผิดพลาดรีพีตเตอร์
เราเตอร์ (Router)
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงแต่ละเครือข่ายเข้าด้วยกันตามมาตราฐานISO ที่เรียกว่า IWU ทำงานอยู่ในระดับเลเยอร์ชั้นที่ 3 คือชั้นNetwork ลักษณะการทำงานคือจะปรับปรุงการทำงานของบริดจ์ เราเตอร์จะอ่านข้อมูลแอดเดรส ของเครือข่ายที่ซับซ้อนกว่าในแพ็คเกจโทเคน อาจเพิ่มเติมข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้ปลายทางได้รับแพ็คเกจผ่านเครือข่าย เราเตอร์สามารถเลือกเส้นทางที่ไม่ซ้ำซ้อน เราเตอร์ต่างจากบริดจ์คือจะไม่รู้ตำแหน่งที่แท้จริงของโหนด รู้แต่เพียงแอดเดรสของเครือข่ายย่อย


ไม่มีความคิดเห็น: