วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ข้อเสียของอินเตอร์เน็ต

1.อยากต่อการควบคุม
2.ใช้โปรแกรมในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไวรัส การโจมตี
3.ทำให้เด็กติดเกมส์และเสียเวลาเรียน
4.มีภาพที่ไม่เหมาะสม(ทำให้เด็กควบคุมอารมณ์ไม่ได้และเกิดปัญหาต่อสังคม)
5.เราไม่สามารถเห็นหน้าของคนบนโลกอินเตอร์เน็ต จึงเกิดการเสแสร้งขึ้น
6.ความกว่างขวางทำให้สามารถแชร์ไฟล์ได้ ทั้งดีและไม่ดี
7.ความรวดเร็วของการสื่อสาร เพราะบางคนใช้ข้อนี้ ในการทำเรื่องไม่ดี เช่นการส่งภาพไม่ดีของบุคคลนั้นๆให้เสื่อมเสีย
8.เป็นแหล่งมั่วสุมของคนไม่ดี ในบางเว็บไซต์
9.เกิดการล่อลวงทางอินเตอร์เน็ต
10.ไม่มีการกรองเว็บไซต์ เช่น อายุของผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์นั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น: